Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại

Cập nhật, 15:46, Thứ Năm, 13/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021- 2030”.

Mục tiêu của đề án là nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần cơ cấu lại ngành công thương.

Đề án cũng đặt các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030. Đồng thời nêu 3 nhiệm vụ, giải pháp: xây dựng và phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao nhận thức, năng lực.

KHÁNH DUY