Trà Ôn: Tập trung phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp

Cập nhật, 05:01, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

10 tháng đầu năm 2019, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN- TTCN) trên địa bàn huyện Trà Ôn tiếp tục phát triển với tổng giá trị đạt 425,77 tỷ đồng, đạt trên 81% so nghị quyết, tăng 9,7% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.054,91 tỷ đồng, đạt 84,5%, tăng 11,7% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác 663,88 tỷ đồng, đạt 83,8%, tăng 11,8% so cùng kỳ.

Trong những tháng cuối năm, huyện phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 của BCH Đảng bộ huyện đã đề ra về giá trị sản xuất CN- TTCN, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ khác.

Tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư các trang thiết bị tiên tiến trên cơ sở những ngành nghề đã có để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả cạnh tranh; phát triển ngành nghề nông thôn gắn với các chương trình, dự án phù hợp với thị trường và nguyên liệu hiện có của địa phương.

Bên cạnh, tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động, từ đó kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Theo Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Trà Ôn, để thúc đẩy CN- TTCN phát triển, ngay từ đầu năm 2019, huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thu hút các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư vào lĩnh vực này. Nhờ đó, CN- TTCN có mức tăng trưởng khá, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

TỐ LOAN