Thời gian cấp lại giấy đăng ký xe

Cập nhật, 05:25, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)

Tôi bị mất giấy đăng ký xe (ĐKX), nếu đi làm lại giấy ĐKX thì mất thời gian bao lâu?

Trần Văn Thiện (Mang Thít)

Trả lời: Theo Điều 4 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về ĐKX thì thời hạn cấp đăng ký, biển số xe:

- Cấp biển số xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ ĐKX hợp lệ.

- Cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận ĐKX, cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận ĐKX bị mất thì thời gian xác minh và tiến hành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Cấp lại, đổi lại biển số xe ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp phải chờ sản xuất biển số xe thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy ĐKX và biển số xe tạm thời ngay trong ngày.

Như vậy, trường hợp bị mất giấy ĐKX thì thời gian xác minh và tiến hành thủ tục không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

PHÒNG BẠN ĐỌC