Bao nhiêu tuổi thì được nhận làm con nuôi?

Cập nhật, 05:25, Thứ Năm, 13/09/2018 (GMT+7)

Năm nay tôi 21 tuổi, tôi ở với mẹ nuôi hơn 9 năm. Nay tôi muốn làm thủ tục để làm con nuôi có được không?

Tô Thị Thủy (Long Hồ)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 14 Luật Nuôi con nuôi (NCN) năm 2010 thì để được nhận NCN thì người nhận NCN và người được nhận NCN phải đáp ứng các điều kiện:

Đối với người nhận NCN: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi, có tư cách đạo đức tốt. Bên cạnh đó, người nhận NCN không thuộc trường hợp: Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác;

ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình, dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Đối với người được nhận làm con nuôi: Phải là trẻ em dưới 16 tuổi hoặc từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi (Điều 8 Luật NCN năm 2010).

Như vậy, bạn 21 tuổi thì không thuộc đối tượng để được nhận làm con nuôi.

PHÒNG BẠN ĐỌC