Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật

Cập nhật, 05:50, Thứ Tư, 06/06/2018 (GMT+7)

Thế nào là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật? Người lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật phải bồi thường cho người sử dụng lao động như thế nào?

Lê Thanh Minh (Tam Bình)

Trả lời:

Điều 41 Bộ luật Lao động 2012 quy định đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt HĐLĐ không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của bộ luật này.

Về nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật được quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ.

Nếu vi phạm về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của bộ luật này.

PHÒNG BẠN ĐỌC