Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Cập nhật, 06:07, Thứ Tư, 30/05/2018 (GMT+7)

Có trường hợp nào đã được cấp giấy phép xây dựng (GPXD) mà lại bị thu hồi lại không?

Hồ Thị Cúc (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 101 Luật Xây dựng 2014 quy định GPXD bị thu hồi trong các trường hợp sau:

GPXD được cấp không đúng quy định của pháp luật; chủ đầu tư không khắc phục việc xây dựng sai với GPXD trong thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau 10 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi GPXD của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều này,

nếu chủ đầu tư không nộp lại GPXD cho cơ quan đã cấp giấy phép thì cơ quan cấp giấy phép hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy GPXD và thông báo cho chủ đầu tư, UBND cấp xã nơi có công trình xây dựng. Quyết định hủy GPXD được đăng trên trang thông tin điện tử của sở xây dựng.

PHÒNG BẠN ĐỌC