Gia hạn giấy phép xây dựng

Cập nhật, 05:52, Thứ Sáu, 01/06/2018 (GMT+7)

Tôi đã được cấp phép xây dựng (GPXD) nhà, nhưng do làm ăn thua lỗ nên tôi không thể xây dựng nhà như thời gian cho phép. Như vậy, trường hợp thời gian cho phép trong GPXD đã hết nhưng chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng được thì phải làm sao?

Đinh Thị Phượng (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Điều 99 Luật Xây dựng quy định trước thời điểm GPXD hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn GPXD.

Mỗi GPXD chỉ được gia hạn tối đa 2 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn GPXD mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp GPXD mới.

Hồ sơ đề nghị gia hạn GPXD gồm: đơn đề nghị gia hạn GPXD; bản chính GPXD đã được cấp.

Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp GPXD có thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp GPXD xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào GPXD có thời hạn đã được cấp.

PHÒNG BẠN ĐỌC