Quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ

Cập nhật, 05:23, Thứ Sáu, 25/05/2018 (GMT+7)

Bạn nguoichiensi63@gmail.com hỏi: Tôi là lực lượng dân quân trực tại ban chỉ huy quân sự xã trọng điểm quốc phòng nhưng không được hưởng thêm phụ cấp 0,05 mức lương cơ sở/người/ngày như nhân viên thống kê và chỉ huy trưởng, chỉ huy phó và ấp đội trưởng. Tôi thắc mắc vì sao chúng tôi trực tại xã nhưng không được hưởng mà ấp đội trưởng công tác ở ấp lại được hưởng. Công an viên phụ trách ở ấp hưởng 0,05 và 3 công an viên trực tại xã được hưởng thêm 0,01. Như vậy, các đối tượng nêu trên được hưởng chế độ trọng điểm, chỉ có 3 nhân viên xã đội không được hưởng chế độ này?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị quyết số 115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa VIII, kỳ họp thứ 12 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 5/7/2012 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và công an xã và Hướng dẫn số 420/HD-STC ngày 13/5/2015 của Sở Tài chính hướng dẫn về việc chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và công an xã thì dân quân trực tại xã- phường- thị trấn:

Mỗi xã 4 người/ngày, mỗi phường- thị trấn 7 người/ngày được trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu, khi làm nhiệm vụ trực tại xã được trợ cấp tiền ăn bằng 0,04 mức lương tối thiểu chung/người/ngày.

Tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, quốc phòng thì chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, nhân viên thống kê xã đội hay ấp- khóm đội trưởng được trợ cấp tiền ăn bằng 0,05 mức lương cơ sở/người/ngày.

PHÒNG BẠN ĐỌC