Phải sơ chế đóng gói hàng hóa tại nguồn trước khi đưa về 3 chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh

Cập nhật, 12:52, Thứ Sáu, 12/10/2018 (GMT+7)

Sở Công thương TP Hồ Chí Minh đã triển khai kế hoạch “Thực hiện công tác sơ chế tại nguồn đối với hàng nông sản thực phẩm tại các tỉnh thành Đông- Tây Nam Bộ phục vụ hoạt động kinh doanh của 3 chợ đầu mối nông sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh”.

Theo đó, sẽ tập trung triển khai công tác sơ chế hàng hóa nông sản có nguồn gốc từ các tỉnh, thành bạn đang phân phối tại 3 chợ đầu mối, góp phần kéo giảm lượng rác thải đưa vào thành phố đồng thời đảm bảo việc tiến tới truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm, làm cơ sở quan trọng để xây dựng 3 chợ đầu mối thành trung tâm bán buôn xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm.

Dự kiến đến 31/12/2018, cơ bản hoàn thành việc hàng hóa đưa vào chợ đã được sơ chế đóng gói. Nghiêm cấm việc kinh doanh hàng hóa chưa sơ chế đóng gói, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó, để triển khai theo kế hoạch của Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, Sở Công thương Vĩnh Long cũng đã yêu cầu các sở, ngành liên quan cùng phối hợp để đảm bảo nguồn hàng được xử lý theo đúng quy định của các chợ đầu mối này.

Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã thương nhân cung ứng hàng hóa thực hiện theo đúng lộ trình, đảm bảo đến 31/12/2018 hàng hóa trước khi đưa về 3 chợ đầu mối tại TP Hồ Chí Minh đều được sơ chế, đóng gói.

THẢO LY