Trực 24/24 giờ để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Cập nhật, 04:11, Thứ Tư, 14/03/2018 (GMT+7)

Theo Thông tư liên tịch số 01 của Bộ Công an- Bộ Quốc phòng- Bộ Tài chính- Bộ Nông nghiệp và PTNT- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm bao gồm: cơ quan điều tra;

cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; viện kiểm sát các cấp; các cơ quan, tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 gồm: công an xã- phường- thị trấn, đồn công an, trạm công an; tòa án các cấp; cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác.

Cơ quan điều tra phải tổ chức trực ban hình sự 24/24 giờ, viện kiểm sát các cấp phải tổ chức trực nghiệp vụ 24/24 giờ để tiếp nhận đầy đủ mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (kể cả tin báo về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng);

phân loại và chuyển ngay cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Địa điểm tiếp nhận phải đặt ở nơi thuận tiện, có biển ghi tên cơ quan và thông báo rộng rãi để mọi người biết.

Cơ quan, tổ chức khác khi có tố giác, tin báo về tội phạm thì phải phân công người tiếp nhận.

Cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận.

Nếu cá nhân trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp đến báo tin về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận. Có thể ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc tiếp nhận.

Trường hợp người phạm tội đến tự thú, đầu thú thì thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định Điều 152 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2018.

HP (nguồn chinhphu.vn)