Từ ngày 3/3, thời gian cấp "giấy đỏ" chỉ còn 15 ngày
13:19 | 28/02/2017
Từ ngày 3/3/2017, thời gian thực hiện thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là tối đa 15 ngày.
Quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm
05:56 | 24/02/2017
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang vừa ký quyết định về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND, ngày 26/1/2015 của UBND tỉnh quy định mức đất xây dựng phần mộ, nhà tang lễ, tượng đài, bia tưởng niệm, trong nghĩa trang nhân dân thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau:
Chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
05:44 | 23/02/2017
Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 44 hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
Các bệnh viện sẽ thành lập đội phản ứng nhanh về đột quỵ
05:32 | 22/02/2017
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 47/2016/TT-BYT quy định việc tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đột quỵ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Dừng đào tạo tiến sĩ đối với cơ sở không đảm bảo chất lượng
05:40 | 21/02/2017
Bộ GD- ĐT có công văn yêu cầu các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo (gồm số lượng và chất lượng giảng viên; cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, thư viện, học liệu; danh mục các hướng nghiên cứu, quy mô đào tạo…).
6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
05:44 | 17/02/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.
Từ 10/2, nhiều khoản tiền sử dụng đất phải nộp có hiệu lực
07:58 | 16/02/2017
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 332 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76 ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
Từ 15/3, hộ kinh doanh không được vay vốn tại ngân hàng
05:30 | 15/02/2017
Từ ngày 15/3, các đối tượng không phải là pháp nhân (như hộ kinh doanh, hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân) không đủ tư cách chủ thể vay vốn ngân hàng.
Bổ sung một số trường hợp miễn, giảm tiền thuê đất
05:18 | 14/02/2017
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 333 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 77 hướng dẫn một số điều của Nghị định 46 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Mỗi năm giảm 1,5- 2% biên chế
06:09 | 09/02/2017
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
Khách sạn phải đăng ký tạm trú cho người nước ngoài
06:02 | 08/02/2017
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 53/2016/TT-BCA về việc quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2.
Kế toán viên cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ/năm
06:04 | 07/02/2017
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.
Bảo hiểm cho người lao động trên công trường tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ
05:47 | 03/02/2017
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
Chất tạo nạc mới chính thức bị cấm trong nuôi heo
19:03 | 02/02/2017
Bộ Nông nghiệp- PTNT chính thức bổ sung chất Cysteamine vào danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.
Rút ngắn thời gian cấp sổ đỏ còn 15 ngày
05:21 | 24/01/2017
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định (Nghị định số 43/2014, Nghị định số 44/2014, Nghị định số 47/2014) quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 3/3/2017.
Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%
12:40 | 20/01/2017
Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
9 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới
14:42 | 19/01/2017
Bộ Nông nghiệp- PTNT vừa ban hành Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020.
Nội dung mới về lệ phí trước bạ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017
06:20 | 19/01/2017
Ngày 15/11/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.
Bộ Nông nghiệp- PTNT chính thức bãi bỏ Thông tư 20
05:29 | 18/01/2017
Bộ Nông nghiệp- PTNT vừa quyết định bãi bỏ Thông tư 20/2014/TT-BNNPTNT ban hành ngày 26/6/2014 quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp.
Cấp GCN QSDĐ đối với diện tích đất tăng thêm
16:54 | 17/01/2017
Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
.