Bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm

Cập nhật, 05:59, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Anh trai tôi bị người bạn nhậu đánh gây thương tích nặng, sau khi điều trị đã bị liệt nửa người. Vậy, ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự thì người đó phải bồi thường cho gia đình anh tôi như thế nào, vì anh tôi là lao động chính phải nuôi cả gia đình?

Nguyễn Xuân Mai (Long Hồ)

Trả lời: Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm:

Thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm bao gồm: thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 của bộ luật này; chi phí hợp lý cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; thiệt hại khác do luật quy định.

Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng, người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này.

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm không quá một trăm lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.

PHÒNG BẠN ĐỌC