Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

Cập nhật, 05:58, Thứ Năm, 12/07/2018 (GMT+7)

Tôi được biết, theo Bộ luật Hình sự thì người nào cố ý gây thương tích cho người khác có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 11% mới chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, có người cho rằng vẫn có trường hợp phải chịu trách nhiệm hình sự khi tỷ lệ thương tật dưới 11%. Như vậy có đúng không?

Lê Hùng Cường (Mang Thít)

Trả lời: Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, sửa đổi, bổ sung Điều 134 như sau:

Khoản 1 Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng axit nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

đối với người dưới 15 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình; người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; có tổ chức;

lợi dụng chức vụ, quyền hạn; trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

huê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê; có tính chất côn đồ; đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

PHÒNG BẠN ĐỌC