Nâng lương trước thời hạn đối với CB.CCVC và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu

Cập nhật, 05:31, Thứ Sáu, 10/02/2017 (GMT+7)

Bà Lê Thị Thủy, ngụ Phường 8, TP Vĩnh Long hỏi: Tôi đang là viên chức loại A1 có hệ số lương đang hưởng là 4.65, đến tháng 4/2018 tôi đủ 3 năm để được nâng hệ số lương. Tuy nhiên, đến tháng 6/2018 tôi đủ điều kiện để nghỉ hưu theo quy định. Vậy, trường hợp của tôi có được nâng lương trước thời hạn không?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB.CCVC) và người lao động thì chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB.CCVC và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được thực hiện như sau:

CB.CCVC và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 thông tư này.

Trường hợp CB.CCVC và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì CB.CCVC và người lao động được chọn 1 trong 2 chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.

Căn cứ các quy định trên, bà được nâng lương trước thời hạn từ tháng 4/2017 nhưng với điều kiện khi đã có thông báo nghỉ hưu mới thực hiện.

PHÒNG BẠN ĐỌC