Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Cập nhật, 05:29, Thứ Sáu, 10/02/2017 (GMT+7)

Khi ly hôn, tôi không có nhà, không có việc làm nên tòa án giao con cho chồng tôi nuôi dưỡng. Nay tôi có công việc ổn định, cha bé thì sắp cưới vợ mới. Vậy, giờ tôi yêu cầu tòa án xử lại giao con cho tôi nuôi được không?

Lê Thị Thanh (Long Hồ)

Trả lời: Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 điều này, tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau:

Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con; người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nôm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên.

Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con: Người thân thích; cơ quan quản lý nhà nước về gia đình; cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em; Hội Liên hiệp phụ nữ.

Căn cứ quy định nêu trên, bạn gửi đơn đến tòa án yêu cầu thay đổi quyền nuôi con.

PHÒNG BẠN ĐỌC