3 nhóm mục tiêu, 11 lĩnh vực ưu tiên của Chương trình Sức khỏe Việt Nam

Cập nhật, 14:01, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Trên cơ sở thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh và các văn bản liên quan trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Sở Y tế vừa xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình Sức khỏe Việt Nam từ năm 2018 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đối tượng thụ hưởng là toàn dân, trong đó nhóm đối tượng được ưu tiên xác định theo từng lĩnh vực cụ thể.

Trong giai đoạn 2018- 2030, Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên cả nước cũng như tại địa phương tập trung vào 11 lĩnh vực ưu tiên, chia làm 3 nhóm.

Thứ nhất, nâng cao sức khỏe (bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; tăng cường vận động thể lực).

Thứ hai, bảo vệ sức khỏe và phòng bệnh (chăm sóc sức khỏe trẻ em và học sinh; phòng chống tác hại của thuốc lá; phòng chống tác hại của rượu, bia; vệ sinh môi trường; an toàn thực phẩm).

Thứ ba, chăm sóc sức khỏe ban đầu, kiểm soát bệnh tật (phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm; chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chăm sóc sức khỏe người lao động).

TƯỜNG VÂN