"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" hỗ trợ người dân khai báo y tế

Cập nhật, 07:01, Thứ Ba, 14/04/2020 (GMT+7)

UBND TP Vĩnh Long yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố phối hợp UBND các phường thành lập tổ hỗ trợ người dân khai báo y tế.

Phương thức hỗ trợ theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân khai báo trực tuyến trên phần mềm hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế của BCĐ Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức hỗ trợ khai báo theo hình thức cuốn chiếu: đi từng khóm, đảm bảo tất cả người dân trên địa bàn đều khai báo y tế.

Bên cạnh, UBND thành phố yêu cầu UBND 11 phường chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể và các khóm thực hiện kê khai y tế đối với từng công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của đơn vị đoàn thể mình. Đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công ty đóng trên địa bàn thực hiện tốt việc khai báo y tế.

Từ ngày 8/4/2020 trở về sau, vào lúc 8 giờ hàng ngày, UBND các phường báo cáo số người từ địa phương khác đến thành phố cho UBND thành phố. UBND thành phố cũng lưu ý, trong quá trình khai báo y tế cá nhân, cần thực hiện khai báo cho người thân trong gia đình.

SÔNG HẬU