Đào tạo nghề đạt trên 20% kế hoạch năm

Cập nhật, 05:06, Thứ Ba, 17/04/2018 (GMT+7)

Trong quý I/2018, Vĩnh Long tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 6.000 người, đạt trên 20% kế hoạch (trong đó, có 8 lớp đào tạo nghề cho 188 lao động nông thôn); góp phần nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn của tỉnh đạt gần 64%. Đồng thời, giải quyết việc làm cho gần 5.700 lao động (xuất khẩu lao động 161 người).

Thời gian tới, Vĩnh Long tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, ngành lao động- thương binh và xã hội tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động của Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2018; hỗ trợ các doanh nghiệp về huấn luyện an toàn lao động từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp.

MAI ANH