Họp mặt 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Cập nhật, 19:19, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Tại buổi họp mặt ngày 9/11/2018, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tặng 61 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân (Trong ảnh: Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho đại diện 5 cá nhân tiêu biểu)
Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tặng 61 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho các cá nhân (Trong ảnh: Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho đại diện 5 cá nhân tiêu biểu)

Bên cạnh, tăng cường vận động quần chúng nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ ở cơ sở.

Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động luôn gần gũi gắn bó với nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.

Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động rộng lớn của ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên triển khai đã khơi dậy và phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết trong nhân dân, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Đến nay toàn tỉnh có 39/89 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới, 2/15 phường, thị trấn được công nhận chuẩn đô thị văn minh và 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Quỹ người nghèo các cấp trong tỉnh vận động tiền mặt trên 56 tỷ đồng; ủy ban MTTQ các cấp đã xây dựng mới trên 1.660 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 114 căn nhà...

Tin, ảnh: CẨM HUỆ