Tuyên truyền pháp luật công đoàn và bảo hiểm xã hội cho công nhân

Cập nhật, 16:03, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Long Hồ tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật lao động cho gần 200 công nhân lao động tại Công ty TNHH 1TV Kisoo Châu Thy (xã Thanh  Đức) 

Công ty TNHH 1TV Kisoo Châu Thy có trên 200 lao động, vừa mới thành lập công đoàn cơ sở vào cuối tháng 7/2018.

Tại buổi tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai, tuyên truyền cho công nhân lao động, người sử dụng lao động, công đoàn cơ sở những nội dung cơ bản của Luật Công đoàn năm 2012 như:

chức năng của công đoàn, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm người lao động; quyền và trách nhiệm của đoàn viên, công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn; nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với công đoàn, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở hoạt động….

Ngoài ra, còn tuyên truyền, giải thích cho công nhân lao động, người sử dụng lao động nắm được những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, những điểm mới về đối tượng tham gia, chế độ bảo hiểm xã hội cơ bản người lao động được hưởng khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, nghỉ dưỡng sức, bảo hiểm xã hội một lần …

Tin, ảnh: HẠNH UYÊN