154 công chức đủ điều kiện thi nâng ngạch chuyên viên chính

Cập nhật, 10:59, Thứ Ba, 17/04/2018 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt chỉ tiêu thi nâng ngạch và phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tổ chức tại tỉnh.

Theo đó, chỉ tiêu nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long là 120 chỉ tiêu; danh sách được phê duyệt có 154 công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Long năm 2018 thông báo triệu tập công chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi và tổ chức kỳ thi nâng ngạch theo đúng trình tự, thủ tục, nội quy, quy chế quy định hiện hành; chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi đạt hiệu quả.

MINH DUY