Nhiều xã có khả năng rớt tiêu chí NTM

Cập nhật, 05:55, Thứ Tư, 15/11/2017 (GMT+7)

Toàn huyện Mang Thít có 4 xã nông thôn mới (Long Mỹ, Chánh Hội, Tân Long, An Phước). Hiện, xã điểm Mỹ Phước đã xây dựng đạt 13/19 tiêu chí.

Các xã còn lại như Mỹ An đạt 14 tiêu chí, Tân An Hội, Tân Long Hội và Nhơn Phú đạt 12 tiêu chí, Chánh An đạt 11 tiêu chí, Bình Phước 7 tiêu chí, Hòa Tịnh 5 tiêu chí.

Tuy nhiên, do bộ tiêu chí được điều chỉnh tăng 10 chỉ tiêu và một số tiêu chí khác đều được nâng lên về chất, hồ sơ công nhận đạt tiêu chí cũng nhiều hơn nên hầu hết các địa phương đều lúng túng; có khả năng nhiều xã rớt tiêu chí, đạt dưới 10 tiêu chí.

NGUYỄN XUÂN