Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cập nhật, 08:21, Thứ Năm, 29/12/2016 (GMT+7)

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có Quyết định số 2499/QĐ-UBND về việc thông qua chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016- 2020.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là người lao động có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long với thời gian từ đủ 5 năm trở lên tính tới thời điểm hỗ trợ, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hình thức vay: tín chấp.

Mức vay: Đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là thân nhân người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ: Trường hợp đối tượng được hỗ trợ vay vốn từ nguồn trung ương: mức vay tối đa theo chính sách này là phần chênh lệch giữa chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động và phần được vay từ nguồn trung ương.

Trường hợp đối tượng không được hỗ trợ vay vốn từ nguồn trung ương: mức vay tối đa bằng 100% chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo HĐLĐ.

Đối với trường hợp còn lại, được vay tối đa 80% chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết để đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo HĐLĐ.

Về lãi suất cho vay, đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu hồi đất nông nghiệp, người lao động là người dân tộc thiểu số, người lao động là thân nhân của người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ: Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đối với các đối tượng còn lại: Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ mới thoát nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

MAI TUYẾT