Bộ đội Cụ Hồ góp sức xây dựng quê hương đổi mới

Cập nhật, 16:25, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng người dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.

Đến nay, toàn tỉnh có 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng TX Bình Minh là đơn vị cấp huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới.

NGUYỄN THỊNH- TRƯỜNG CHINH (thực hiện)

 

Hành quân dã ngoại kết hợp lao động giúp dân là hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang. Qua đó, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai thực hiện giúp bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.
Hành quân dã ngoại kết hợp lao động giúp dân là hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang. Qua đó, nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai thực hiện giúp bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

 

Ngoài vai trò nòng cốt tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới.
Ngoài vai trò nòng cốt tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ở địa phương, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới.

 

Nhiều công trình giao thông nông thôn có sự đóng góp công sức của bộ đội, giúp việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện.
Nhiều công trình giao thông nông thôn có sự đóng góp công sức của bộ đội, giúp việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện.

 

Nhiều công trình giao thông nông thôn có sự đóng góp công sức của bộ đội, giúp việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện.
Nhiều công trình giao thông nông thôn có sự đóng góp công sức của bộ đội, giúp việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện.

 

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình khó khăn, chính sách góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình khó khăn, chính sách góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

 

Các hoạt động thiết thực góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Các hoạt động thiết thực góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

 

 

Bên cạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang còn tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
Bên cạnh các hoạt động xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang còn tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.