Người được di tặng có thể không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần di tặng

Cập nhật, 04:11, Thứ Tư, 14/03/2018 (GMT+7)

Tôi được người bác đưa từ quê lên thành để nuôi, cho ăn học từ nhỏ. Khi bác già yếu, tôi thường xuyên quan tâm, chăm sóc nhằm đền ơn nuôi dưỡng. Gần đây, sau khi bác qua đời, tôi hết sức bất ngờ vì được bác ghi vào di chúc tặng cho tôi thửa đất là một nền nhà.

Trước khi bác qua đời, lúc làm ăn bác có thiếu nợ một người bạn. Hiện nay, các con của bác đang chia thừa kế thì người chủ nợ đến yêu cầu trả nợ. Dù số nợ không lớn so với tài sản bác để lại nhưng các anh, chị không đồng ý lấy phần mình ra trả mà nói rằng bán nền nhà bác đã tặng cho tôi để trả nợ. Vậy điều này có đúng không?

N.T.H. (TP Cần Thơ)

Trả lời: Nếu số nợ không lớn so với di sản bác ấy để lại cho các con thì chị hãy yên tâm. Theo quy định tại khoản 3 Điều 646 Bộ luật Dân sự:

Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.

Khoản 1 Điều 615 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp chị hỏi như sau: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo khoản 2 và 3 điều luật trên: Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ