Vũng Liêm: Giải quyết việc làm mới cho gần 3.000 lao động

Cập nhật, 05:49, Thứ Năm, 19/09/2019 (GMT+7)

Theo kế hoạch năm 2019, huyện sẽ thực hiện các giải pháp giới thiệu việc làm mới cho 3.000 lao động. Tính từ đầu năm đến nay, đã giới thiệu được 2.885 lao động có việc làm (đạt 96,2%). 

Trong đó, làm việc trong nước là 2.485 người (trong tỉnh là 2.335 người, ngoài tỉnh là 550 người), tham gia xuất khẩu nước ngoài là 240 người. Thị trường xuất khẩu lao động được lựa chọn nhiều nhất là Nhật Bản (225 lao động), tiếp đó là Hàn Quốc (5), Malaysia (4), Nga (5) và Đài Loan (1).

Những năm gần đây, thanh niên trong độ tuổi lao động tham gia xuất khẩu lao động sang các nước là một trong những giải pháp giúp giải quyết việc làm và tăng nguồn thu nhập.

HỒNG LÊ