Có trung tâm đầu năm đến nay chỉ mở 1 lớp dạy nghề

Cập nhật, 05:49, Thứ Ba, 24/09/2019 (GMT+7)

Hội nghị khối thi đua Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên trong tỉnh mới đây cho thấy, số lớp mở đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) còn thấp.

Có trung tâm đầu năm đến nay chỉ mở 1 lớp dạy nghề có 25 học viên, trong khi chỉ tiêu năm là hàng trăm học viên. Nhiều trung tâm huyện mở 3, 6, 9 lớp dạy nghề với hàng chục đến trên dưới 200 học viên.

Có 2 đơn vị mở lớp dạy nghề khá cao so chỉ tiêu cả năm là TX Bình Minh (14 lớp với 474/500 học viên, đạt 94,8%) và huyện Tam Bình (49 lớp với 999/800 học viên, đạt 129,87%).

Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, thời gian qua các trung tâm, cơ sở đào tạo tập trung công tác tổ chức mở lớp dạy nghề; tích cực phối hợp các ban ngành, đoàn thể, địa phương và doanh nghiệp để rà soát nhu cầu, xúc tiến mở lớp dạy nghề cho LĐNT. Tuy nhiên, hạn chế là tiến độ mở lớp dạy nghề cho LĐNT ở một số cơ sở đào tạo còn chậm, như Long Hồ, Bình Tân.

TƯỜNG VÂN