Chú trọng dạy nghề nông thôn dễ tìm việc làm, nâng cao chuyên môn kỹ thuật

Cập nhật, 06:15, Thứ Sáu, 23/08/2019 (GMT+7)

Theo báo cáo của UBND huyện Trà Ôn, từ đầu năm đến nay, đã tạo việc làm mới cho gần 900 lao động, đạt hơn 81% chỉ tiêu nghị quyết; nhưng về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã mở 10 lớp với 330 học viên, đạt hơn 30% kế hoạch cả năm.

Theo đó, ngành chức năng tiếp tục chú trọng tuyên truyền tư vấn, đào tạo các ngành nghề dễ có cơ hội tìm việc làm như: sửa xe máy, điện dân dụng, may... nhằm thu hút học viên, dễ kiếm việc làm.

Cũng theo chỉ đạo của UBND huyện, từ nay đến cuối năm, các đơn vị có chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia các lớp đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật; mở các lớp đào tạo nghề, phối hợp các công ty, doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho lao động có chuyên môn kỹ thuật, đã qua đào tạo nghề... góp phần nâng tỷ lệ lao động đang làm việc có chuyên môn kỹ thuật và đã qua đào tạo nghề.

MINH THÁI