Giành 15 tỷ đồng từ ngân sách cho vay xuất khẩu lao động

Cập nhật, 05:46, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)

Đó là số tiền từ ngân sách mà tỉnh Vĩnh Long dự kiến bố trí để cho vay xuất khẩu lao động trong năm 2018, nhằm tạo điều kiện cho lao động có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế được đi lao động hợp tác nước ngoài.

Đây là năm thứ 2 tỉnh thực hiện Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh về chính sách cho vay vốn hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối tượng vay là người lao động có hộ khẩu thường trú trong tỉnh, có nhu cầu vay vốn để thanh toán các khoản chi phí đi làm việc ở nước ngoài.

Ngân hàng Chính sách xã hội, các hội đoàn thể nhận ủy thác cho vay tín chấp, thời hạn vay không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài.

Trong đó, mức vay tối đa là 100% chi phí, lệ phí hợp pháp cần thiết nếu người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công với cách mạng, bộ đội xuất ngũ không được hỗ trợ vay vốn từ nguồn Trung ương.

Lãi suất cho vay bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng quy định.

SÔNG TRĂNG