Tập huấn triển khai chính sách, pháp luật thuế mới, đối thoại doanh nghiệp

Cập nhật, 16:08, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

Ngày 12/11/2019, Cục Thuế tổ chức hội nghị triển khai chính sách pháp luật thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp cho khoảng 50 đại biểu đại diện các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, hội nghị tập huấn triển khai về luật quản lý thuế; dự thảo nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền thuế nợ, xóa tiền phạt chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước; thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; triển khai mở rộng hệ thống dịch vụ thuế điện tử thay thế hệ thống kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử,...

Tại hội nghị, ngành thuế cũng đã giải đáp một số thắc mắc, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hội nghị nhằm giúp cho các công ty, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chủ trương của Nhà nước, chính sách pháp luật thuế mới, pháp luật thuế sửa đổi bổ sung và để cơ quan thuế trực tiếp đối thoại với người nộp thuế, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện pháp luật thuế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tin, ảnh: THẢO LY