Thành lập Ban chỉ đạo các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách

Cập nhật, 19:18, Thứ Sáu, 09/11/2018 (GMT+7)

Ngày 9/11/2018, BCĐ các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đã có cuộc họp thông qua Quyết định 1480 của UBND tỉnh về việc thành lập BCĐ các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, cũng như thông qua Quy chế tổ chức, hoạt động của BCĐ.

Theo đó, ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng ban. BCĐ có nhiệm vụ tham mưu đề xuất UBND tỉnh về chủ trương, định hướng xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút mời gọi đầu tư, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đàm phán, làm việc với các nhà đầu tư đối với những dự án có tác động tích cực, lan tỏa thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững, ổn định tạo ra những sản phẩm mới có giá trị gia tăng,

tham gia vào các mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, các dự án quan trọng theo các mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, dịch vụ, thương mại… giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của các nhà đầu tư/doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư… thuộc lĩnh vực đầu tư.

Chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư để có giải pháp xử lý kịp thời, cũng như kiên quyết trong chỉ đạo xử lý, thu hồi các dự án đã được giao đất, thuê đất nhưng chậm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo tiến độ/cam kết hoặc đầu tư cầm chừng gây bức xúc trong dự luận.

Tại cuộc họp, BCĐ đã có báo cáo, thảo luận và đề xuất các vấn đề liên quan đến việc thẩm tra năng lực, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tấng các khu công nghiệp; tiến độ thực hiện các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

TRẦN PHƯỚC