Công bố điều chỉnh 4 quy hoạch ngành nông nghiệp

Cập nhật, 16:04, Thứ Tư, 12/09/2018 (GMT+7)

Các quy hoạch: xây dựng thủy lợi, phát triển nông nghiệp, phát triển thủy sản, cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Sở Nông nghiệp- PTNT Vĩnh Long công bố điều chỉnh vào chiều nay (12/9).

Cây lúa được điều chỉnh theo hướng giảm diện tích chuyên canh 2- 3 vụ lúa để chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đa dạng hóa cây trồng trên đất lúa.
Cây lúa được điều chỉnh theo hướng giảm diện tích chuyên canh 2- 3 vụ lúa để chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, đa dạng hóa cây trồng trên đất lúa.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt ngày 28/8/2018, xác định rõ mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững, ứng dụng công nghệ cao để tăng nhanh giá trị và lợi nhuận trên đơn vị diện tích, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt từ 180- 200 triệu đồng/ha, giá trị gia tăng 1ha đất nông nghiệp đạt từ 85- 95 triệu đồng, đến năm 2030 thì các giá trị này tăng lên mức 300- 350 triệu đồng/ha và 150- 180 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, việc công bố công khai các điều chỉnh quy hoạch nhằm thông tin rộng rãi đến các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong toàn tỉnh biết và phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch.

Tin, ảnh: LÊ SƠN