Hỗ trợ công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm khoa học công nghệ

Cập nhật, 12:17, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

Từ phản ánh của một số doanh nghiệp khoa học- công nghệ (KH-CN) về khó khăn trong việc đăng ký lưu hành các sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu, Bộ KH-CN yêu cầu Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH-CN đẩy nhanh việc đăng ký sở hữu trí tuệ, công nhận, công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm đổi mới sáng tạo trong nước.

Qua đó, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH-CN đề nghị các sở KH-CN cung cấp danh sách những sản phẩm, hàng hóa hình thành từ kết quả nghiên cứu của các doanh nghiệp KH-CN, doanh nghiệp khác có hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH-CN mà gặp khó khăn trong việc đăng ký lưu hành sản phẩm do thiếu tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật điều chỉnh…

Khi có khó khăn, đề nghị có phản ánh ngay với Bộ KH-CN để kịp thời có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp.

KHÁNH NGUYỄN