HTX dịch vụ vận tải phát triển mạnh, xây dựng và nông nghiệp hoạt động trung bình

Cập nhật, 05:17, Thứ Sáu, 08/12/2017 (GMT+7)

Năm 2017, toàn TP Vĩnh Long đã thành lập mới 2 HTX, giải thể 1 HTX và thành lập mới 1 tổ hợp tác. Hiện, thành phố có 12 HTX và 28 tổ hợp tác.

Trong đó, các HTX thuộc lĩnh vực dịch vụ vận tải phát triển mạnh, từ 156 thành viên (năm 2016), nay tăng lên 575 thành viên.

Nguyên nhân là đã có nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô và vận tải nội bộ bằng ôtô, đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc kinh doanh vận tải, các phương tiện tham gia vào HTX với số lượng nhiều.

Riêng các HTX trong lĩnh vực xây dựng và nông nghiệp hoạt động trung bình. Nguyên nhân là do diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn đang thu hẹp, chuyển sang nhiều loại hình khác và ngành xây dựng hiện nay có rất ít công trình để xây dựng.

NGUYỄN PHƯƠNG