Xây dựng phương án mạng lưới tổ chức khoa học- công nghệ

Cập nhật, 05:50, Thứ Năm, 05/08/2021 (GMT+7)

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai phối hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học- công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học- Công nghệ đã đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện- thị- thành, các trường ĐH, CĐ cung cấp thông tin để tổng hợp xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học- công nghệ trên địa bàn.

Sở Khoa học- Công nghệ yêu cầu các đơn vị tập trung các nội dung gồm: các văn bản chỉ đạo chiến lược quy hoạch của ngành, địa phương, tổ chức; báo cáo mạng lưới tổ chức khoa học- công nghệ của ngành, địa phương, đơn vị; đề xuất quy hoạch mạng lưới khoa học- công nghệ giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, báo cáo về tỉnh để tổng hợp báo cáo về Bộ Khoa học- Công nghệ.

CÔNG NGÔN