Thúc đẩy khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Cập nhật, 07:41, Thứ Sáu, 11/06/2021 (GMT+7)

Theo Sở Khoa học- Công nghệ, những năm qua, các hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Qua đó góp phần gia tăng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích, sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; năng suất, chất lượng, hiệu quả được nâng lên…

Giai đoạn 2021- 2025, tỉnh tiếp tục xác định nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và hình thành chuỗi liên kết. Xác định giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả hướng đến phát triển bền vững.

Tiếp tục ứng dụng các giống mới và khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quản lý và chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao và có khả năng chống chịu với dịch bệnh, thích ứng bởi điều kiện biến đổi khí hậu.

Đặt mục tiêu giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn này tăng bình quân từ 2- 2,5%/năm; phấn đấu tăng giá trị sản xuất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản trên 1ha diện tích canh tác đến năm 2025 đạt 280 triệu đồng.

KHÁNH DUY