10 năm

Hơn 48.000 đảng viên được bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng- an ninh

Cập nhật, 16:26, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

Sau 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân (2009- 2019), tỉnh đã thành lập và thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh các cấp hoạt động hiệu quả toàn diện.

Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho hơn 48.000 đảng viên thuộc đối tượng 1, 2, 3 và 4; cùng hàng trăm ngàn học sinh, cán bộ, công nhân các khu công nghiệp cũng như các nhà tu hành, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo.

Ngoài ra, lực lượng công an, quân sự thường xuyên phối hợp với các ban ngành, MTTQ, tổ chức đoàn thể thực hiện công tác vận động quần chúng thông qua hoạt động huấn luyện, hành quân dã ngoại, về nguồn,…

Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, vai trò của khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYỄN THỊNH