Cán bộ lãnh đạo phải là hạt nhân chính trị ở cơ quan, đơn vị

Cập nhật, 15:04, Thứ Năm, 14/06/2018 (GMT+7)

Ngày 14/6/2018, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương Đảng khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” và tổng kết thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Theo đó, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình… được nâng lên và đi vào nề nếp nên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được hiệu quả cao.

Tuy nhiên, qua đánh giá vẫn còn một số chi bộ có nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, hình thức thiếu phong phú.

Trong sinh hoạt chi bộ, công tác tự phê bình và phê bình còn nể nang, ngại va chạm và chưa thực hiện thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện những thiếu sót của đảng viên để đấu tranh ngăn chặn, nhiều đảng viên trẻ ít tham gia phát biểu đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ.

Để khắc phục những tồn tại này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu lưu ý một số vấn đề cần quan tâm thời gian tới, trong xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở, cần quan tâm việc trang bị cho cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, thực hiện tốt đạo đức lối sống, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Cán bộ lãnh đạo phải là hạt nhân chính trị ở cơ quan, đơn vị, gương mẫu, tính tổ chức kỹ luật cao, xây dựng nội bộ đoàn kết. Chăm lo xây dựng phát triển đảng viên mới, nhất là những nơi chưa có đảng viên hoặc còn ít, chú ý phát triển trong doanh nghiệp, công nhân, dự bị động viên, nông dân sản xuất giỏi, đảng viên trong các cơ sở đặc thù (dân tộc, tôn giáo…).

Đồng thời, chú ý thay thế ngay những người không còn phẩm chất, đủ uy tín và đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách. Song song đó, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương trẻ hóa cán bộ, nhất thể hóa chức danh, nhưng chú ý chọn người cho thích hợp, đủ chuẩn, đúng quy trình. 

Tin, ảnh: THANH TÂM