Thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7 cho cán bộ chủ chốt

Cập nhật, 15:47, Thứ Năm, 17/05/2018 (GMT+7)

Ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trug ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo nhanh kết quả của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, trọng tâm là 3 đề án cải cách được hội nghị tập trung thảo luận:

Đề án về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đề án về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Kết quả, BCH Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua 3 nghị quyết quan trọng này và sẽ được tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Một số điểm đáng lưu ý của 3 nghị quyết là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Về cải cách chính sách tiền lương, tới đây tiền lương sẽ là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống cho người hưởng lương và gia đình.

Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách để bảo hiểm xã hội thật sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội.

Từng bước mở rộng vững chắc tiến tới thực hiện bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế.  

Tin, ảnh: BÙI THANH