TP Vĩnh Long

Chỉ đạo chấn chỉnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy

Cập nhật, 16:47, Thứ Năm, 10/08/2017 (GMT+7)

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy- đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên tại phiên họp thường kỳ sơ kết tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh tháng 7 vừa qua.

Thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh”, thời gian qua, TP Vĩnh Long đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, qua đó các cơ quan, đơn vị thành phố đã nghiêm túc thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức hành động, tác phong lề lối làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Qua kiểm tra đột xuất của đoàn kiểm tra Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy tại các đơn vị UBND Phường 1, UBND xã Tân Hội và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố đều thực hiện nghiêm chỉ thị này.

Tuy nhiên, tại UBND xã Trường An và Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố, đoàn phát hiện vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương hành chính, không trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp công dân theo quy định, không đeo thẻ công chức, sử dụng thời gian làm việc để giải quyết việc riêng và vắng mặt tại cơ quan không có lý do.

Vì vậy, để thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy Vĩnh Long, UBND TP Vĩnh Long đã ban hành Công văn số 1080 yêu cầu các phòng, ban và phường- xã của thành phố chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách xã- phường.

Nếu cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng tiêu cực, gây phiền hà tổ chức và công dân của đơn vị mình quản lý thì thủ trưởng phải liên đới chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.

HỮU THÀNH