Công chức đã hưởng phụ cấp bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, không được chi tiền làm thêm nửa ngày thứ bảy

Cập nhật, 05:54, Thứ Năm, 07/06/2018 (GMT+7)

Một bạn đọc hỏi: Tôi công tác ở một xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (xã nơi tôi công tác là xã loại 2) với chức danh là công chức văn phòng thống kê- thi đua khen thưởng. UBND xã bị khuyết 1 chức danh văn phòng từ cuối năm 2016 do luân chuyển. Vì vậy từ cuối năm 2016, nhiệm vụ văn phòng thống kê- thi đua khen thưởng chỉ mình tôi đảm nhiệm. 

Trước đây, công tác trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa có một cán bộ tăng cường từ huyện về hỗ trợ.

Nay thực hiện Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì UBND xã phân công chỉ có công chức mới thực hiện trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và được hưởng chế độ 350.000 đ/người/tháng.

UBND xã thực hiện trực làm việc sáng thứ bảy hàng tuần. Trước đây, công chức trực được hưởng theo quy định tính giờ làm thêm, nhưng từ nửa năm 2017 đến nay thì chưa được chi trả. Nếu không trực tiếp nhận trả kết quả theo cơ chế một cửa thì sáng thứ bảy sẽ gặp khó trong tiếp nhận và trả kết quả.

Xin cho biết, các công chức khi thực hiện trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, thực hiện trực tiếp nhận và trả kết quả thêm sáng thử bảy hàng tuần có được hưởng chế độ 350.000 đ/tháng và phụ cấp làm thêm giờ sáng thứ bảy không?

Sau khi nhận được thư, chúng tôi đã liên hệ với Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long và được trả lời như sau:

Căn cứ mục 2 Công văn số 3536/BNV-CCHC ngày 6/12/2007 của Bộ Nội vụ về việc phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp thì cán bộ,

công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp thì không hưởng chế độ trả lương làm thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc sửa đổi khoản 4 phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức chi đối với công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quyết định quy định các cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh; Sở Kế hoạch- Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên- Môi trường; Sở Xây dựng; UBND các huyện- thành tổ chức làm việc 1/2 ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật).

Quyết định này thay thế các văn bản trước đây của UBND tỉnh về quy định tổ chức làm việc ngày thứ bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ quyết định trên, UBND tỉnh Vĩnh Long không quy định cấp xã tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp do nhu cầu thực tế của công dân phải giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần,

Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cán bộ, công chức phải làm việc nửa ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nếu cán bộ, công chức này đã hưởng phụ cấp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Long thì không được chi trả tiền làm thêm giờ vào nửa ngày thứ bảy này.

PHÒNG BẠN ĐỌC