Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có sự chênh lệch diện tích

Cập nhật, 04:12, Thứ Tư, 14/03/2018 (GMT+7)

Tôi có mua một miếng đất, sau khi đo đạc thì có sự chênh lệch giữa phần diện tích đất, diện tích xây dựng nhiều hơn so với giấy chứng nhận đã cấp, như vậy người mua có được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận theo hiện trạng thực tế hay không?

Nguyễn Thanh Duy (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Trường hợp của bạn được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 98 và điểm d, đ khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013 theo đó bạn sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo tình trạng thực tế.

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này hoặc giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về QSDĐ,

không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về QSDĐ thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của luật này.

Điều 99, trường hợp sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau:

Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành; người trúng đấu giá QSDĐ.

PHÒNG BẠN ĐỌC